NAŠA BOLESŤ

  

Humánna organizácia

OPTIMSAS PRE ĽUDSKÝ ROZVOJ

UNIVERZÁLNA HUMÁNNA A PODNIKATEĽSKO-HUMÁNNA ČINNOSŤ