............... ............... Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

.........  ......... ... Pacientske občianske ... združenie Kardioklub SK

................. .................. Slovenský zväz zdravotne postihnutých