ÚVOD / AKCIE:

Predstavenie nášIch aktivít v oblasti stavebníctva. Podmienky v akciách.