Čo hľadáte?

Kde to je?

Kurzy

Hl. menu 1 --- PONUKY --- Oblasti AKTUÁLNYCH ponúk

 

Alebo cez (horné vodorovné) tlačidlo:

 

Ponúkané služby, zamestnania a možnosti spolupráce, . . . .

 

Prípadne vyberte si z týchto tlačidiel:

KURZY CUDZÍCH JAZYKOV

STÁŽE

PONUKA PRÁCE

KURZY POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

KURZY ŠKOLSKÝCH PREDMETOV

PREKLADY A TLMOČENIE

REALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE

TRÉNINGY

PONUKY PRE RODÁKOV HOVORIACICH PO ANGLICKY

Stáže

Zahraničná

spolupráca

Práca

Preklady a

tlmočenie

Stavebníctvo

Tréningy

Sektory

činnosti

Hl. menu 1 --- SEKTORY --- ŠTRUKTÚRA SEKTOROV A ICH ZLOŽIEK

 

Alebo, stlačte si toto tlačidlo:

S E K T O R Y

Zložky

činnosti

Úseky

organizácie

Posledné

zmeny v tejto 

web-stránke

Hl. menu 1 --- VERZIA (Tabuľka Prehľadu zmien v web-stránke za posledných 12 mesiacov)

 

Alebo, stlačte si toto tlačidlo:

V E R Z I A

Vysvetlenie

skratiek

Pevné hl. menu --- TERMÍNY

 

Alebo, stlačte si toto tlačidlo:

P O J M Y

Vysvetlenie

termínov

Odosielanie

pošty

do našej

organizácie

Pevné hl. menu --- KONTAKT

 

Alebo, stlačte si toto tlačidlo:

K O N T A K T

 Horúce

témy

Pevné hl. menu --- TÉMY

 

Alebo, stlačte si toto tlačidlo:

T É M Y