odrážka

Dátum posledného editovania akejkoľvek časti tejto web-stránky.

odrážka

Vlajku a meno krajiny, v ktorej sa činnosť vykonáva podľa tejto verzie.

 

5.10.2013

SLOVAKIA

  

  

ZMENY V TEJTO WEB-STRÁNKE V POSLEDNEJ DOBE

  

Miesto zmeny a

cesta k nej

Popis zmeny

Dátum zmeny

Takmer všade

Mnohé zmeny týkajúce sa dizajnu celej web-stránky.

5.10.2013

Navyše sa neustále robí veľa nových drobných zmien v celej web-stránke!